Održan trening program PREVENCIJA NASILJA NAD STARIM OSOBAMA

Trening program je bio namjenjen institucijama i nevladinim organizacijama koje u svom opisu posla rade sa starima ili realizuju određene aktivnosti kako bi unaprijeđivali njihov položaj. Trening je održan u Baru, Cetinju i Podgorici i trajao je po dva dana u svakom od gradova. Organizacije iz Danilovgrada su prisustvovale trening programu u Podgorici. Cilj je bio da svi oni koji rade sa starima unaprijede svoje vještine radi prevencije diskriminacije i nasilja nad njima.

Kroz program su obuhvaćena četiri modula obuke:
1. Teorijski pristupi problemima nasilja nad starijm osobama:

  - Nacionalni i međunarodni dokumenti koji se bave pravima starih osoba i preporukama o važnosti prevencije diskriminacije i nasilja u ovoj oblasti;
  - Marginalizacija problema diskriminacije i nasilja nad starim osobama u sistemu zaštite i posljedice do kojih ona dovodi.
2. Fenomen nasilja nad starijim osobama – vrste, okruženje u kojima se javlja, uslovi i faktori rizika.
3. Simptomi nasilja i prepoznavanje starijih osoba koje su u riziku da postanu ili su već postale žrtve nasilja.
4. Vještina komunikacije i savjetodavnog rada sa starijim osobama koje su u riziku da postanu ili su već postale žrtve nasilja.

Kompetencije koje se kroz program razvijaju:

Program razvija vještine za organizovanje preventivnih aktivnosti u cilju sprečavanja diskriminacije i nasilja nad starim osobama, a to podrazumjeva:

  - Rano otkrivanje faktora rizika i uslova koji pogoduju nastanku različitih vidova diskriminacije i nasilja nad starim osobama u u široj zajednici, porodici i institucijama;
  - Prepoznavanje starijih osoba koje su u riziku da postanu ili su već postale žrtve nasilja;
  - Prepoznavanje simptoma nasilja;
  - Adekvatno komuniciranje sa starim osobama;
  - Pružanje podrške starim osobama koje su u riziku da postanu ili su postale žrtve nasilja;
  - Organizovanje preventivnih aktivnosti u zajednici i ostvarivanje multisektorske saradnje radi boljeg doprinošenja zaštiti starih.

Predavač na treningu je bila Dijana Vujović.

Pogledajte galeriju sa ove kampanje ovdje