Trening "Prikupljanje sredstava - Fundraising".

Dvodnevne trening radionice za organizacije koje učestvuju u realizaciji projektnih aktivnosti održane su u Baru i Podgorici na temu "Prikupljanje sredstava - Fundraising".
 Treningom je obuhvaćeno sedam radnih sesija:
- Principi prikupljanja sredstava;
- Vještine prikupljanja sredstava;
- Karusel „Sindrom gladne bebe“;
- Davanja međunarodne zajednice i javnog sektora;
- Individualna i korporativna davanja;
- Razrada ideja učesnika - praktičan rad na konkretnim primjerima;
- Fish Ball “Komunikacija sa donatorima u cilju prikupljanja sredstava”.
U Baru radionica  se održala u Caritasovom centru  u utorak 18. i srijedu 19. novembra 2014. godine i njoj su prisustvovale organizacije iz Bara i Cetinja. Prvog dana radna sesija je trajala od 09,00 do 17,00 časova, a drugog od 09,00 do 15,30 časova.
U Podgorici trening se održao u prostorijama PR centra  u četvrtak 20. i u petak 21. novembra 2014. godine u istom vremenskom trajanju.

Pogledajte galeriju sa ove kampanje ovdje