Trening program "Strateški okvir javnog zagovaranja"

Trening program "Strateški okvir javnog zagovaranja" realizovan je od 14. - 17. aprila 2014. godine u Baru za organizacije iz Bara i Kotora i u  Podgorici gdje su prisustvovale organizacije iz Nikšića i Podgorice.

Metod rada je bio da učesnici kroz rad u grupama vježbaju sve elemente potrebne za razvijanje projekata javnog zagovaranja. Tako je teorijski dio bio propraćen radom učesnika koji su vještine javnog zastupanja razvijali i kroz rad na bazi rotacija, simulacije i igru uloga. 

Trening je trajao po dva dana u oba grada i sastojao se iz šest radnih sesija kroz koje su obuhvaćeni najbitniji elementi javnog zagovaranja.


Sadržaj treninga

Sesija1: Uvod u javno zagovaranje                                                                                                                   
Elementi javnog zagovaranja i razlike u odnosu na ostale forme uključivanja javnosti

Sesija 2: Odabir i analiza teme                                                                                                       
Definisanje teme, cilja i zadataka javnog zagovaranja - rad u grupama

Sesija 3: Odabir i analiza ciljane publike
Definisanje primarne i sekundarne ciljne grupe i mapiranje moći - rad na bazi rotacija

Sesija 4: Strateška komunikacija
Kreiranje poruke javnog zagovaranja - grupni rad i simulacije


Sesija 5: Kreiranje mreže i koalicije
Prednosti i slabosti mrežne/koalicione podrške - igra uloga

Sesija 6: Planiranje i praćenje javnog zagovaranja
 Definisanje plana aktivnosti javnog zagovaranja - grupni rad i prezentacije

Ovo je bio treći  modul treninga koji se realizuje u cilju podizanja kapaciteta organizacija koje učestvuju u realizaciji projekta. Treningom je upravljala  Radmila Miković.

Pogledajte galeriju sa ove kampanje ovdje