Sa radionice "Priprema projektnog prijedloga u skladu sa EU standardima PCM – LFA"

Trening radionica na temu "Priprema projektnog prijedloga u skladu sa EU standardima PCM – LFA" održana je za nevladine organizacije iz sva četri grada u kojima se realizuju projektne aktivnosti u toku prošle nedjelje(od 27. Novembra – 30. Novembra 2013. godine). S obzirom da je trening trajo dva dana organizacije sa Cetinja pridružile su se kolegama iz NVO sektora iz Bara i zajedno sa njima pratile ovaj trening dok su organizacije iz Danilovgrada i Podgorice činile drugu grupu NVO-a koje su učestvovale na radionici.

Trening se sastojao iz teorijskog i praktičnog dijela tako da su svi učesnici bili uključeni u rad. U uvodnom dijelu se govorilo o konkursu i procesu apliciranja, zatim o definiciji projekta, o fazama projektnog ciklusakao i o metodologiji pripreme prijedloga projekta. Tokom prvog radnog dana pored ovog teorijskog dijela učesnici su imali i grupni rad kroz koji su se bavili analizom problema, analizom ciljeva i analizom zainteresovanih strana.

U drugoj radnoj sesiji definisana je matrica logičnog okvira, njena korisnost i značaj, nakon čega su učesnici u manjim grupama vježbali način njene izrade.

Predavač na treningu je bila Radmila Miković, PCM expert.

Pogledajte galeriju sa ove kampanje ovdje