Održana konferencija "Prevencija zlostavljanja starih"

Povodom 1. oktobra Međunarodnog dana starih osoba Caritas Barske nadbiskupije je organizovao međunarodnu konferenciju "Prevencija zlostavljanja starih" u hotelu "Princess" u Baru.
 Na konferenciji su predstavljeni:
• Rezultati istraživanja o nasilju nad starima u Crnoj Gori koje je za potrebe projekta sproveo Centar za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka. O rezultatima su govorili Mr Mehmed Đečević - saradnik na Fakultetu političkih nauka, Iva Malešević - saradnica u centru za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka i prof. dr. Agima Ljajević - predavač na Medicinskom i Fakultetu političkih nauka;
• Primjeri modela prevencije zlostavljanja i zanemarivanja starih u Hrvatskoj koje je prezentovala Mira Čokić predsjednica Udruge za zaštitu i promicanje prava ljudi treće životne dobi;
• Primjeri modela prevencije zlostavljanja i zanemarivanja starih u Srbiji koje je predstavio Milutin Vračević predstavnik Crvenog krsta Srbije;
• Modeli zaštite prava starih na lokalnom nivou koje je objasnila Snežana Mijušković - Sekretar sekretarijata za socijalno staranje Glavnog Grada Podgorice;
• Modeli zaštite prava starih kod institucionalnog smještaja koje je iznijela Biljana Raičević - šef socijalne službe u Domu starih "Grabovac" u Risnu.
Na konferenciji su govorili i predstavnica Delegacije Evropske Unije Mladenka Tešić - Task menadžer,  i koordinator projekta Marko Đelović koji je prezentovao rezultate postignute u dosadašnjoj realizaciji projekta. Konferencija je održana 1. oktobra 2014. godine u trajanju od 10,00 do 15,00 časova.

Pogledajte galeriju sa ove kampanje ovdje